Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có lắp được module CT vào bộ Vigi từ MCCB dòng NSX không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Không. CT module không thể lắp cho bộ Vigi modul cho NSX

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.