Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể thay thế toggle bị hư của dòng NS/NSX không?

Published date: 25 tháng một 2018

Không. Toggle trên khung của CB không thể thay thế. Khung CB cần phải được thay thế. Tuy nhiên, toggle mở rộng chiều dài 4-5cm có thể thay thế.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.