Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Kích thước bao ngoài của TSXCUSBMBP là gì?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Rộng 140mm (5.50 in.) x Cao 91.5mm (3.60 in.) x Sâu 28.6mm (1.13 in.)
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.