Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chiều rộng khe của Bộ xử lý cao cấp Premium sau đây là gì?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Độ phân giải: TSX57202 là bộ xử lý chiều rộng khe đơn.
                    TSXP57203 là bộ xử lý chiều rộng gấp đôi.
                    TSXP572623 là bộ xử lý chiều rộng gấp đôi.

 


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.