Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Kích thước tối đa và tối thiểu của vỏ hộp INS320 với tay cầm nối dài?

Published date: 07 tháng chín 2020

Thấp nhất 204mm và cao nhất là 600mm

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.