Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Đường kính bên trong của máy biến áp hiện tại Tesys T LT6CT8001 ?

Published date: 23 tháng bảy 2020

LT6CT8001 được cung cấp với một miếng đệm kết nối chính được đặt ở giữa vỏ CT và có lỗ 10,8mm.
Miếng đệm này được sử dụng để cho phép kết nối với thanh cái 800A.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.