Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Điều gì sẻ xày ra nếu bỏ tấm che phía trên của biến tần ATV11, ATV12, ATV31, ATV312. ATV21, ATV212, ATV61, ATV71 ?

Tấm che mặt trên để tăng cường không khí qua biến tần cho phép độ lệch nhiệt độ môi trường hoặc bên cạnh vỏ tủ. Tư vấn khuyến cáo tuân theo hướng dẫn lắp đặt
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?