Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để ngăn ngừa lỗi bảo vệ thấp áp của biến tần ATV61?

Published date: 18 tháng sáu 2020

Vào Drive Menu > 1.8 Fault Management > Undervoltage Mgt, và thay đổi thời gian của bảo vệ thấp áp từ 0.2s đến khoảng từ 5-10s.
Nếu điện áp nhỏ hơn 480VAC chúng ta có thể chỉnh điện áp chính đến 460VAC sao cho thấp hơn mức tác động của lỗi thấp áp.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.