Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng của màn hình rời và phụ kiện của biến tần process là gì?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Màn hình rời của biến tần process có mã VW3A111.
Loại màn hình lắp cửa type 12 :VW3A1112.
Cáp 1m VW3A1104R1.
Cáp 3m VW3A1104R30.
Cáp 5m VW3A1104R50.
Cáp 10m VW3A1104R100

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.