Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Lỗi SOF trên ATV312 là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Quán tính tải quá cao
Cần kiểm tra lại động cơ, kiểm tra lại độ ổn định của tải. Thêm điện trở xả nếu yêu cần
Cần cài đặt đúng thông số trên nhãn động cơ vào biến tần và autotuning
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.