{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Lỗi SOF trên ATV312 là gì?

Quán tính tải quá cao
Cần kiểm tra lại động cơ, kiểm tra lại độ ổn định của tải. Thêm điện trở xả nếu yêu cần
Cần cài đặt đúng thông số trên nhãn động cơ vào biến tần và autotuning

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm