Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chỉ số IP của XB4 và XB5?

Published date: 21 tháng tám 2020

Nút nhấn có đèn led là IP66 và công tắc chuyển mạch là IP69K IP có thể cải thiện bằng cách thêm vỏ hộp cái mà có thể tăng lên được IP69K.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.