Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dòng XVP có theo tiêu chuẩn RoHS không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Có, Dòng XVP cho cảnh báo và đèn báo tầng tuân theo tiêu chuẩn RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.