Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chất liệu nào được sử dụng trong và việc xử lý bề mặt của đế chính ZB4BZ009 là gì?

Published date: 21 tháng tám 2020

Đế của ZB4xx làm từ ZnAl4 và tấp thép, sản phẩm này tuân theo RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.