Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chỉ số bảo vệ IP của tủ RM6?

Published date: 07 tháng chín 2020

Chỉ số bảo vệ IP của tủ RM6 là IP3X mặt trước và cho buồng khí IP67

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.