Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nhiệt độ hoạt động của hộp cầu chì STI?

Published date: 07 tháng chín 2020

Nhiệt độ hoạt động của hộp cầu chì STI là -20°C to +60°C

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.