Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sản phẩm dòng INS/ INV có đạt được yêu cầu môi trường của tiêu chuẩn IEC?Sản phẩm dòng INS/ INV đạt được yêu cầu môi trường của tiêu chuẩn IEC như sau : > IEC 60068-2-1 - dry cold (-55 °C) > IEC 60068-2-1 - dry heat (+85 °C) > IEC 60068-2-30 - Nhiệt ẩm (95 % độ ẫm tại +55 °C) > IEC 68-2-52 (level 2) - môi tường muối

Published date: 07 tháng chín 2017

Dang Quoc Vuong

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.