{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Sản phẩm dòng INS/ INV có đạt được yêu cầu môi trường của tiêu chuẩn IEC?Sản phẩm dòng INS/ INV đạt được yêu cầu môi trường của tiêu chuẩn IEC như sau : > IEC 60068-2-1 - dry cold (-55 °C) > IEC 60068-2-1 - dry heat (+85 °C) > IEC 60068-2-30 - Nhiệt ẩm

Dang Quoc Vuong

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
ComPact INS/INV
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
ComPact INS/INV