Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Loại công tắc áp suất nào phù hợp cho 100% chất lỏng Amonia?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Loại công tắc áp suất phù hợp cho 100% chất lỏng Amonia là XMLA / XMLB / XMLC XMLD đặc biệt cho môi trường ăn mòn XML*002C / 004C / 010C / 020C / 035C có nhiệt độ hoạt động -25 độ C.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.