{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Nhiệt độ môi trường phù hợp cho ZBVB3?

Nhiệt độ môi trường phù hợp cho ZBVB3 từ -25 to +70 C

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm