Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dùng hàm địa chỉ nào để đọc thanh ghi của Modbus từ một địa điểm khác với một thiết bị có Modnet driver?

Published date: 17 tháng bảy 2020

Để đọc thanh ghi ngõ vào từ một địa điểm khác với một thiết bị có Modnet driver, chúng tôi đề nghị bạn đặt thêm tiền tố "G" vào thước biến địa chỉ. Ví dụ "G400001" cho địa chỉ tag. Chắc chắn rằng bạn đang sử dụng MODNET driver phiên bản V2.05.12.005 hoặc cao hơn, các phiên bản thấp hơn của MODNET Driver không hỗ trợ cách đặt địa chỉ tiền tố "G".

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.