Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nhiệt độ bảo quản của dòng sản phẩm M340 là bao nhiêu?

Published date: 25 tháng một 2018

Nhiệt độ bảo quản của dòng sản phẩm M340 là từ -40 đến +85 độ C

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.