Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điện trở xả của dòng sản phẩm ATV71 được dùng trong điều kiện môi trường nào?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Điều kiện môi trường phù hợp với việc dùng điện trở xả của dòng sản phẩm ATV71 là:
1. Độ ẩm từ 5% đến 93%, với điều kiện không ngưng tụ hoặc nhỏ giọt.
2. Không khí phải không được chứ khí gây ăn mòn, bụi hoặc ngưng tụ.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.