Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể dùng dòng contactor Tesys trong điều kiện môi trường có khí H2S được không? Nếu được, đâu là giới hạn tối đa?

Published date: 07 tháng chín 2020

Để đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi có thể đạt được một tuổi thọ trung bình, khí gây ăn mòn H2S trong môi trường xung quanh phải nằm trong ngưỡng sau: H2S: Độ tập trung <0.1mg/m3 (=~ 10ppm) Điệu kiện môi trường xung quanh: Nhiệt độ 40°C & độ ẩm 85%. Đó là điều kiện môi trường chung được quy định theo tiêu chuẩn IEC 60721-3-3 và sản phẩm của chúng tôi tuân theo tiêu chuẩn IEC 60721-3-3 bằng thiết kế. Nếu độ tập trung của khí H2S trong môi trường cao hơn mức giới hạn bên trên, cần sử dụng một vỏ bảo vệ đạt tiêu chuẩn tối thiểu là IP54 với hệ thống tăng áp để tránh khí H2S xâm nhập vào bên trong. Giải pháp tốt nhất là sử dụng vỏ bảo vệ IP6*. Đặt contactor/ MPCB (và tất cả các phụ kiện khác) trong một không gian có kiểm soát, nơi mà không khí được làm sạch và không có thông gió tự nhiên hoặc độ tập trung của H2S nằm trong mức cho phép.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.