{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Nhiệt độ môi trường mà Altistart 48 có thể hoạt động là bao nhiêu?

Nhiệt độ tiêu chuẩn mà Altistart 48 có thể hoạt động là từ -10 độ C tới +40 độ C.
Trong khoảng +40 độ C tới +60 độ C, Altistart 48 vẫn có thể hoạt động nhưng hiệu suất giảm 2% trên mỗi độ C

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altistart 48
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altistart 48