Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Vì sao biến tần ATV61 hay ATV71 không thể chạy kiểm tra chẩn đoán transitor, cứ hiển thị ok, open, ok, open trên tất các các transitor trong suốt bài kiểm tra?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Có thể động cơ đã không được kết nối với biến tần khi bạn bắt đầu bài kiểm tra.
Kiểm tra lại đảm bảo rằng các động cơ đã được kết nối với nhau và không có sự gián đoạn nào giữa động cơ và biến tần khi bắt đầu bài kiểm tra.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.