Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Vì sao biến tần ATV61 hay ATV71 không thể chạy kiểm tra chẩn đoán transitor, cứ hiển thị ok, open, ok, open trên tất các các transitor trong suốt bài kiểm tra?

Có thể động cơ đã không được kết nối với biến tần khi bạn bắt đầu bài kiểm tra. Chắc chắn các động cơ được kết nối với nhau và không có sự gián đoạn nào giữa động cơ và biến tần khi bắt đầu bài kiểm tra.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?