Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để cài đặt bảo vệ sự cố thấp áp trên biến tần ATV61?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Vào Drive Menu > 1.8 Fault Management > Undervoltage Mgt.
Thay đổi Undervoltage timeout từ 0.2 giây thành khoảng 5-10 giây.
Nếu điện áp lưới thấp hơn 480V, ta có thể điều chỉnh cài đặt Mains Voltage thành 460V, mức thấp hơn so với ngưỡng cắt cho sự cố thấp áp.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.