Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Điều gì gây ra sự cố có mã CONE trên khởi động mềm ATS22?

Lỗi này sinh ra bởi việc giao tiếp thất bại ở cổng RJ45. Nếu có một bàn phím ngoài được sử dụng, đảm bảo rằng dây cáp của bàn phím đã được kết nối qua công RJ45.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?