Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điều gì gây ra sự cố có mã CONE trên khởi động mềm ATS22?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Lỗi này sinh ra bởi việc giao tiếp thất bại ở cổng RJ45.
Nếu có bàn phím ngoài được sử dụng, đảm bảo rằng dây cáp của bàn phím đã được kết nối qua cổng RJ45.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.