Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điều gì gây ra lỗi EPF1 (External Fault or External Error) ở biến tần ATV630?

Published date: 25 tháng sáu 2020

EPF1 chỉ ra rằng địa chỉ IP bị trùng hoặc cài đặt mạng sai.
Kiểm tra và xác nhận lại địa chỉ IP, Subnet Mask và Gateway để chắc chắng rằng chúng được cài đặt đúng và phù hợp với mạng lưới.
Lưu ý: Một vài khách hàng sự dụng phiên bản 1.1 của biến tần ATV630 đã phản hồi rằng Subnet và Gateway bị đảo ngược khi lập trình từ HMI.
Đảm bảo rằng giá trị nhập là chính xác, bất chấp thứ tự hiển thị.
EPF1 cũng có thể bị gây ra bởi một ngõ vào số được lập trình cho sự cố từ bên ngoài. Xem lại cấu hình chức năng của ngõ vào số để xem có phải là tình huống này không.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.