Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nhận được thông báo "External Power supply is required" trong phần nguồn cung cấp của BMXCPS3020?

Published date: 07 tháng tám 2020

Bộ nguồn DC M340 không cung cấp nguồn DC 24V cho các thiết bị bên ngoài hay BMXCPS3020 hay bộ nguồn 3020 không có cảm biến 24V DC tích hợp bên trong. Cảnh báo trên nhằm đảm bảo rằng khách hàng phải cấp nguồn từ bên ngoài cho các thiết bị I/O. Đó là một cảnh báo bởi vì dù sao đi nữa bạn cũng cần phải có một nguồn cấp 24V DC độc lập trong hệ thống và đó như là một lời khuyên.N ó cũng được hiển thị gọn gàng, thanh có màu cam và trong chú thích "Cần có nguồn điện bên ngoài" .


 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.