Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao phần mềm Power Monitoring Expert 7 không nhận bản quyền sau khi đổi giờ của hệ thống?

Published date: 07 tháng chín 2020

Trên một hệ thống đã được xác nhận bản quyền, thay đổi cài đặt thời gian làm bản quyền không được nhận dạng bởi Power Monitoring Expert. Một thông báo “License Not Found” được hiển thị lúc mở Vista/Designer hoặc Management Console. Khắc phục: Khởi động lại tác vụ “lmadminSchneider” trên Primary Server.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.