{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Giá trị điện áp thấp nhất trên DC bus của ATV61…N4 là bao nhiêu?

Đối với ATV61…N4 (380V), giá trị điện áp DC thấp nhất là 430VDC (304VAC), sau đó bạn có thể xuống mức thấp hơn USFLmin (268VDC-190VAC trong trường hợp 380VAC), giá trị này có thể được điều chỉnh bằng thống số USL.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 61
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 61