Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Giá trị điện áp thấp nhất trên DC bus của ATV61…N4 là bao nhiêu?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Đối với ATV61…N4 (380V), giá trị điện áp DC thấp nhất là 430VDC (304VAC), sau đó bạn có thể xuống mức thấp hơn USFLmin (268VDC-190VAC trong trường hợp 380VAC), giá trị này có thể được điều chỉnh bằng thống số USL.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.