Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điều gì làm nháy đèn LED trip trên khởi động mềm ATS22?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Đèn LED trip sáng = trip với dừng tức thời.
Đèn LED trip tắt = hoạt động bình thường.
Đèn LED trip nhấp nháy = cảnh báo không dừng.
Nếu đèn LED nhấp nháy, vui lòng tham khảo file Hướng dẫn sử dụng ATS22 và xem những cảnh báo nào có thể xảy ra.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.