Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phần mềm PowerSuite có tương thích với ATV71 Plus không?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Về lý thuyết là có thể, nhưng từ giữa năm 2012, Power Suite được thay thế bằng bằng Somove và vì vậy Power Suite không còn được hỗ trợ.
Trên những biến tần lên đến cỡ 15 (ATV61HC63N4 / ATV71HC50N4 / ATV71HC630Y / ATV71HC80Y), không có sự khác biệt giữa biến tần ATV và biến tần ATV Plus.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.