Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Đâu là cổng tự khởi động cho chế độ tự động trên biến tần ATV660 Process?

Published date: 25 tháng sáu 2020

TB-1 tiếp điểm 3 và 4 là cổng tự khởi động cho chế độ tự khởi động.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.