{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Tôi có thể mua đầu cực thay thế cho biến tần ATV212 được không?

Schneider Electric không cung cấp phụ kiện thay thế cho đầu cực trên biến tần này.
Cần thay thế toàn bộ biến tần.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212