Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể mua đầu cực thay thế cho biến tần ATV212 được không?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Schneider Electric không cung cấp phụ kiện thay thế cho đầu cực trên biến tần này.
Cần thay thế toàn bộ biến tần.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.