Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dòng điện ngõ ra tối đa của biến tần ATV61HD30N4 là bao nhiêu?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Dòng điện liên tục ngõ ra tối đa theo định mức của biến tần ATV61HD30N4 là 66A.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.