Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Card Ethernet VW3A3720 có sẵn cho biến tần ATV630 hay không?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Đúng nó có sẵn và biến tần ATV630 Process phải được cài phiên bản phần mềm 1.5 trở lên để có thể cài được card tùy biến này.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.