Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Loại sản phẩm Magelis nào có thể sử dụng pin có mã HMIZGBAT?

Published date: 07 tháng chín 2020

Loại pin này là dùng cho dòng Magelis HMIGTO ngoại trừ HMIGTO1300 / 1310 / 2300.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.