Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biến tần Altivar 650 và Altivar 950 Process có sẵn hàng không?

Published date: 11 tháng tám 2020

Altivar 650 Để đặt hàng biến tần Altivar 650 bạn cần đặt hàng biến tần ATV630 với mã EU ở cuối mã hàng. Ví dụ: Muốn đặt mã hàng ATV650D30N4 bạn cần đặt mã ATV630D30N4EU. Altivar 950 Những biến tần dòng này chưa có sẵn hàng để đặt hàng

Trước đây ATV630 ........ EU là mã hàng được sử dụng thay cho ATV650 ..... EU. Sự khác biệt duy nhất là ATV630 ....... EU có nút ngắt màu đen và ATV650 ...... EU có màu Đỏ.

Altivar 950
Những biến tần này chưa có sẵn để đặt hàng.
Để đặt một biến tần Nema 12:
 - Đặt hàng một biến tần Altivar 950 kèm theo sử dụng Bộ chọn sản phẩm với tùy chọn Nema 12. (Đối với Người dùng cuối / Khách hàng, vui lòng liên hệ với nhà phân phối tại địa phương để được hỗ trợ)


 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.