Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tăng tốc độ tối đa của biến tần Altivar 12 lên trên 60Hz?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Từ màn hình chính của RDY, nhấn Enter (dial) và bật dial thành CONF.
Nhấn Enter và xuống chọn FULL. Nhấn Enter và xuống chọn DRC. Nhấn Enter và xuống chọn TFR.
Với giá trị cài đặt ban đầu của biến tần là 60Hz, giá trị TFR mặc định là 72. Tăng giá trị TFR tới tần số tối đa bạn muốn vận hành động cơ.
Nhấn Enter để lưu. Nhấn Escape trở lại cho đến khi bạn thấy FULL. Lên chọn HSP.
Nhấn Enter và thay đổi High speed thành tốc độ tối đa mà bạn muốn vận hành biến tần.
Tín hiệu tương tự mặc định sẽ theo LSP thành giá trị HSP.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.