Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Định mức dòng điện tối đa của relay trên ATS22 là bao nhiêu?

Published date: 29 tháng sáu 2020

Khả năng đóng cắt tối đa: 5A-250VAC hoặc 30VDC đối với tải trở (p.f.=1) 2A-250VAC hoặc 30VDC đổi với tải kháng (p.f.=0.4).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.