Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tính năng Fan PID trên biến tần Altivar 600 Process là gì?

Published date: 29 tháng sáu 2020

Tính năng Fan PID giúp người dùng cài đặt tính năng PID cơ bản khi mà cài đặt Macro Configuration (Menu 7.1) được đặt giá trị Generic Fan Control.
Không có điểm khác biệt nào giữa các thông số và cài đặt.
Để truy nhập, đi đến [Fan] - [PID controller]

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.