Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chiều dài cáp tối đa để lắp cho một biến tần ATV320 mà không cần một bộ lọc sóng hài ngõ ra là bao nhiêu?

Published date: 29 tháng sáu 2020

Biến tần ATV320 có thể chạy được ở độ dài cáp bằng 50m mà không cần một bộ lọc sóng hài ngõ ra.
Bạn có thể vận hành biến tần ở khoảng cách 100m đối với cáp có vỏ bọc và 200m đối với cáp không vỏ bọc.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.