Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Lỗi SCF4 trên ATV32 là gì?

Published date: 29 tháng sáu 2020

SCF4 [ngắn mạch IGBT] chỉ ra rằng có thể một linh kiện công suất đã bị hỏng. Nếu lỗi được khắc phục sau khi khởi động lại, tốt nhất nên chạy một bài tự kiểm tra qua FLT. Chọn IGBT TEST và cài đặt Strt thành Yes. Động cơ phải được kết nối để thực hiện bài kiểm tra này.
Lưu ý đến những kết quả không tốt. Nếu kết quả của Transitor Test là tốt, hoặc nếu lỗi SFC4 không được khắc phục sau khi khởi động lại; ngắt kết nối động cơ khỏi biến tần và kiểm tra vận hành của biến tần không có động cơ.
Lưu ý rằng Motor Control Type (DRC menu) phải được đặt là V/F 2pts và Output Phase Loss được đặt là NO (FLT menu) cho bài kiểm tra này.
Thử vận hành biến tần ở một vài tốc độ khác nhau, kiểm tra điện áp dây có cân bằng không ở mối tốc độ. Điều này chỉ có thể được thực hiện bởi một kỹ sư có kinh nghiệm với một PPE phù hợp và các công cụ cần thiết.
Những vấn đề có thể gặp phải: Những linh kiên công suất bị ngắn mạch bên trong được phát hiện khi khởi động. Biến tần có lẽ phải được thay thế nếu sự cố xảy ra khi khởi động.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.