Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

% độ chính xác tốc độ của biến tần ATV12 trong chế độ điều khiển vectơ từ thông không cảm biến là bao nhiêu?

Published date: 29 tháng sáu 2020

Độ chính xác tốc độ là 2% giữa chế độ không tải và tải định mức.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.