{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Địa chỉ nào để sử dụng TSXETZ410 và TSXETZ510 ?

Không được set địa chỉ IP 255.255.255.255 cho mọi thiết bị vì sẽ dẫn đến hư hỏng

Câu hỏi này nhằm cảnh báo người dùng KHÔNG đặt địa chỉ IP trên bất kỳ thiết bị nào trong số này là 255.255.255.255.
Không sử dụng địa chỉ IP này, thiết bị sẽ có nguy cơ không hoạt động và cần phải sửa chữa.

Nội dung này có hữu ích không?