Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Hệ điều hành nào được hỗ trợ bởi Modbus Plus MBX Driver V7.0 ?

Published date: 17 tháng bảy 2020

Modbus Plus MBX Driver V7.0 hỗ trợ cho Windows Vista, XP Professional, 2000, Server 2008 and Server 2003.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.