Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi thể sử dụng một cuộn thấp áp (loại MN) cho CB dòng C60 trên một hệ thống 60Hz được không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Vâng, cuộn thấp áp MN cho CB dòng C60 có thể sử dụng trên hệ thống 60Hz.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.