Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chân Magelis nào được quản lý bởi Vijeo Designer Lite?

Published date: 27 tháng năm 2020

Phần mềm cấu hình Vijeo Designer Lite quản lý các chân Magelis sau đây: Chân XBTN200 được trang bị một màn hình hiển thị dạng chữ và số với 2 dòng x 20 ký tự. Chân XBTN400 XBTNU400 XBTN401 XBTN410, được trang bị màn hình ma trận với 4 dòng x 20 ký tự. Chân XBTR400 XBTR410 XBTR411 được trang bị màn hình ma trận với 4 dòng x 20 ký tự và bàn phím. Chân XBTRT500, XBTRT511 được trang bị màn hình ma trận và màn hình cảm ứng với 10 dòng x 33 ký tự. (Câu trả lời dựa trên Vijeo Designer Lite phiên bản 1.3)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.