Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào tôi có thể mở một ứng dụng định dạng TwidoSoft với TwidoSuite?

Published date: 07 tháng chín 2020

Để mở một ứng dụng TwidoSoft (.twd) với TwidoSuite, các bước như sau : 1. khởi chạy TwidoSuite 2. chọn chế độ """" Programming """" 3. chọn 'Open an existing project' và chọn From Disk 4. Chọn định dạng 'TwidoSoft file' ở dưới cùng của màn hình 5. tìm vị trí tập tin và mở tập tin

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.